MATMA DLA MALUCHA III – wzory, rytmy, seriacje

Matematykę określa się często jako naukę o wzorach. Wzór to porządek, powtarzalność, regularność. Umiejętność rozpoznawania wzoru to wstęp do przewidywania, uogólniania i posługiwania się pojęciami abstrakcyjnymi.  Poprzez różne doświadczenia z wzorami dziecko rozwija myślenie algebraiczne (algebra = działania, w których oprócz liczb, są też i litery). Zrozumienie wzorów i umiejętność ich zastosowania w określonym przypadku,

Więcej