1. Sprzedawca dostarcza Towary na adres wskazany przez Kupującego w toku składania zamówienia.

  2. Dostawa następuje poprzez:

a) ………………………………

b) ………………………………

  1. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy:

  • w formie elektronicznej, po złożeniu zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail oraz

  • w formie tradycyjnej, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

  1. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Kupujący sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany przedstawicielowi firmy transportowej, drugi zaś wysłany Sprzedawcy.